Nemocnice ATLAS, a.s.

Nemocnice ATLAS, a.s. je lůžkové zdravotnické zařízení akutní a následné péče s ambulantní částí. Provozuje lůžková oddělení (chirurgické, gynekologické). Součástí zdravotnického zařízení jsou i příslušné odborné ambulance a komplement (rentgenologické oddělení, mamoscreening a laboratoř klinické biochemie a hematologie), dále ordinace praktických lékařů. Cílem veškerého personálu nemocnice je trvalé zkvalitňování a rozvoj poskytovaných služeb.
Nemocnice Atlas je součástí zdravotnické skupiny EUROCLINICUM GROUP, která zahrnuje síť poliklinik, lékáren a laboratoří, nemocnic a další služby v oblasti zdravotnické péče, což zajišťuje stabilní zázemí, neustálý rozvoj a úzkou spolupráci s dalšími zdravotnickými zařízeními po celé ČR.

 
Atlas se specializuje na tyto zdravotní segmenty

Lůžková péče

Péče v oborech interna, chirurgie, gynekologie a následná péče. Nové 3 operační sály a dospávací pokoj.

Lůžková péče

Jednodenní chirurgie. Elektivní chirurgická a gynekologicko-chirurgická péče. Špičkoví lékaři.

Ambulantní péče (specialisté)

Endoskopická a gastroenterologická péče.

Mamocentrum

Mamografický screening. Přední české pracoviště v léčbě karcinomu prsu.


 

Aktuálně

Na chirurgické oddělení nemocnice Atlas a.s. nastoupil nový lékař plastické chirurgie MUDr. Ladislav Petráš. Operaovat u nás bude v pondělí, ambulanci [...]
Pojištěnci hradí: regulační poplatek 30 korun za návštěvu u lékaře , při níž bylo provedeno klinické vyšetření, a za návštěvní službu [...]
27.12.2013    7:00 - 15:00 30.12.2013    7:00 - 15:00 31.12.2013    7:00 - 12:00 MUDr. Mouková 31.12.2013 neordinuje.  
1 2 3