Nemocnice ATLAS, a.s.

Nemocnice ATLAS, a.s. je lůžkové zdravotnické zařízení akutní a následné péče s ambulantní částí. Provozuje lůžková oddělení (chirurgické, gynekologické). Součástí zdravotnického zařízení jsou i příslušné odborné ambulance a komplement (rentgenologické oddělení, mamoscreening a laboratoř klinické biochemie a hematologie), dále ordinace praktických lékařů. Cílem veškerého personálu nemocnice je trvalé zkvalitňování a rozvoj poskytovaných služeb.
Nemocnice Atlas je součástí zdravotnické skupiny EUROCLINICUM GROUP, která zahrnuje síť poliklinik, lékáren a laboratoří, nemocnic a další služby v oblasti zdravotnické péče, což zajišťuje stabilní zázemí, neustálý rozvoj a úzkou spolupráci s dalšími zdravotnickými zařízeními po celé ČR.

Formulář spokojenosti
Atlas se specializuje na tyto zdravotní segmenty

Lůžková péče

Péče v oborech interna, chirurgie, gynekologie a následná péče. Nové 3 operační sály a dospávací pokoj.

Lůžková péče

Jednodenní chirurgie. Elektivní chirurgická a gynekologicko-chirurgická péče. Špičkoví lékaři.

Ambulantní péče (specialisté)

Endoskopická a gastroenterologická péče.

Mamocentrum

Mamografický screening. Přední české pracoviště v léčbě karcinomu prsu.


 

Aktuálně

Nové rozdělení a ordinační hodiny praktickcýh lékařů najdete na našem webu.
Primář Jiří Gatěk odpovídal na téma karcinom prsu a chirurgie nádorových a nenádorových onemocnění žaludku a střev. ZDE
Nemocnice ATLAS podporuje projekt ŽENY ŽENÁM 2014. Jedná se o preventivní program financovaný projektem AVON proti rakovině prsu , který hradí [...]
1 2 3